Husky - Shop.cz Coleman - Shop.cz Campingaz - Shop.cz

Proč si vybrat stan Coleman?

Třífázové testování

Abychom měli jistotu, že stany na 100% vyhoví vysokým standardům značky Coleman, byl techniky firmy vyvinut jedinečný systém tzv. TŘÍFÁZOVÉ TESTOVÁNÍ, při kterém je zcela komplexně prověřena funkčnost stanu. A to jak v laboratorních, tak i v simulovaných a reálných podmínkách. Tímto testováním rovněž prošel každý model stanu Coleman.

1. fáze – laboratorní testování, IFTH, Lyon, Francie

Materiál všech stanů je podroben měření výšky vodního sloupce na speciálním přístroji v nezávislé laboratoři Institut Francais Textile Hebillement (IFTH) ve francouzském Lyonu. Tato zkouška ověřuje odolnost základního materiálu proti pronikání deště.

2. fáze – testování v simulovaných podmínkách, Coleman, Wichita, USA

Ve speciální laboratoři, tzv. rain room, je celý stan vystaven simulovanému dešti o velmi vysoké intenzitě, dosahující až 150 mm/hod. Během zkoušek se monitoruje, zda nedochází k pronikání vody materiálem stanu, švy, polyuretanovými zátěry nebo například v okolí zipů či kotvících šňůr. Testuje se rovněž funkčnost ventilačních systémů Airflo a Variflo. Poté je stan testován ve větrném tunelu. Rychlost větru se zvyšuje až do destrukce stanu. Outdoorové stany by měly odolat větru do rychlosti až 95 km/hod, rodinné do 65 km/hod. V průběhu testu lze stanem otáčet a sledovat tak chování stanu při náporu větru z různých stran.

3. fáze – testování v reálných podmínkách, Lyon, Francie

Poslední fází je testování v tzv. povětrnostní stanici (weather station). Stan je dlouhodobě vystaven všem rozmarům počasí. Přitom jsou zaznamenávány údaje o množství srážek, rychlosti a směru větru, intenzitě UV záření. Stan je také nepřetržitě 24 hodin sledován kamerou. Při jakékoliv nečekané události, jako je například zničení stanu silným větrem, lze zpětně vyhodnotit průběh celé události.

Naši francouzští inženýři testují změny:
  • materiálu
  • mechanických vlastností
  • struktury
  • barevné rezistence
  • odolnost vůči protržení materiálu a nepromokavost
  • stany jsou vystaveny vlivu klimatických podmínek po dobu 3-4 měsíců
Coleman testování stanů

Vodní sloupce Coleman

Coleman vodní sloupec

Důležitým parametrem u stanů je vodní sloupec. Jedná se o nepromokavost tkaniny se zátěrem udávanou číselnou hodnotou. Pro ilustraci si můžeme představit průhlednou svislou trubku, na jejímž spodním konci napneme testovanou tkaninu. Pokud její odolnost proti pronikání vody lze označit vodním sloupcem 2000 mm, můžeme do válce nalít vodu do výšky 2m, aniž by ta začala látkou prosakovat.Zvyšování vodního sloupce tkaniny se dosahuje postupným nástřikem tenkých vrstev izolačního PU materiálu. Čím víc vrstev, tím vyšší vodní sloupec. Spolu s množstvím vrstev stoupá ale i váha a cena takové tkaniny. Zároveň klesá přirozená prodyšnost a zvyšuje se riziko vzniku většího množství kondenzační vody na vnitřní straně tropika stanu. Je důležité najít optimální poměr vodního sloupce tkanin a jeho funkčního využití u jednotlivých modelů stanů. Hodnota vodního sloupce stanu nezáleží pouze na použité tkanině, ale i na technologii šití. Musí být zachována i ve švech a jiných namáhaných místech stanu. Coleman vyváženost tohoto parametru zaručuje složitým testováním v laboratorních i přírodních podmínkách. PU zátěr zajišťující nepromokavost materiálu vlivem používání, povětrnostních vlivů a UV záření postupně stárne. Skutečný vodní sloupec vašeho stanu časem klesá. Hodnoty uváděné Colemanem toto zohledňují a vyjadřují garantovanou výšku vodního sloupce po tříletém průměrném používání stanu – tedy minimálně po dobu záruky. Proto u nově zakoupeného stanu jsou vodní sloupce podstatně vyšší než udávané.

Hodnoty uváděné Colemanem vyjadřují garantovanou výšku vodního sloupce po tříletém průměrném používání stanu – tedy minimálně po dobu záruky. Proto u nově zakoupeného stanu jsou vodní sloupce podstatně vyšší než udávané.
Vytvořeno Michalem Kulhánkem v roce 2010
© Copyright 2010, KB sport HK, spol. s r.o.